Wormer – Nova Zembla

nova zembla

Hier kunt u zich inschrijven en dit is tevens stempelpost.

Er is om 11 uur in de tent een optreden van het Wormerse zangkoor De Grijze Golf. U kunt daar ook leren om zeemansknopen te maken en er is informatie over zeilen.

Het vervoer over de Zaan ten behoeve van de molens en later de fabriekBevrijdingsbannetocht_Nova_Zembla
en zoals papier-, cacao-, rijst- en gortfabrieken was een drukte van belang.

In de Bannetocht wordt ook de Bartelsluis weer meegenomen. Via deze sluis werden grondstoffen naar de papierfabrieken verscheept.

Direct na de Tweede Wereldoorlog waren er serieuze plannen om een groot gedeelte van het grondgebied van de gemeente Wormer te vergraven voor de aanleg van industriehavens en een scheepvaartkanaal. Over deze plannen is een expositie te zien. Dit alles kan natuurlijk weer onder het genot van een heerlijk kopje koffie.